personalizovaná medicína

personalizovaná medicína
PRESS PLATFORMA: Prediktivní phenomapping umožňující subtypizaci schizofrenie v časném stadiu založenou na automatickém zpracování MRI dat
PRESS PLATFORMA: Prediktivní phenomapping umožňující subtypizaci schizofrenie v časném stadiu založenou na automatickém zpracování MRI dat
BASS ASSAY: Vývoj, testování a validace testu z periferní krve umožňující subtypizaci schizofrenie
BASS ASSAY: Vývoj, testování a validace testu z periferní krve umožňující subtypizaci schizofrenie