Nabídka služeb a spolupráce CTT pro firmy

Klinický výzkum

(Industry - Sponzored clinical research)

Hlavní činností CTT v oblasti klinického smluvního výzkumu v NUDZ je vyhledávání, navazování a udržování kontaktů, následně rozvoj spolupráce s aplikační sférou, tedy s farmaceutickými společnostmi a se smluvními výzkumnými organizacemi (CRO), a to nejen na poli klinické, ale i preklinické psychofarmakologie.

Spolupráci rozvíjíme především v oblasti klinického testování nových léčivých přípravků, nových forem léků či indikací k podání. Z diagnostických okruhů máme zkušenosti s klinickými hodnoceními u následujících diagnóz: psychotické poruchy (schizofrenie), poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha), poruchy spánku, úzkostné poruchy, demence.

Dokážeme realizovat i klinická hodnocení u zdravých dobrovolníků (I., II. a III. fáze klinického hodnocení). Všechny studie musí být schváleny naší lokální etickou komisí k zajištění maximální ochrany zařazených pacientů / zdravých dobrovolníků.

Disponujeme týmem zkušených lékařů a sester, klinických psychologů a neuropsychologů. Jsme vybaveni nadstandardním zázemím pro účely klinického hodnocení, včetně možnosti využití moderních elektrofyziologických, neurozobrazovacích a dalších vyšetřovacích metod (např. MR mozku, EEG, QEEG, lumbální punkce, polysomnografie, aktigrafie).

Klinika NUDZ – před rokem 2015: Psychiatrické centrum Praha – je referenční pracoviště, které implementuje do praxe aktuální vědecké poznatky a evidence-based postupy. Klinické centrum NUDZ je jednooborovou psychiatrickou nemocnicí, nabízí ale také smluvní léčebnou a diagnostickou péči v dalších oborech – neurologie, geriatrie, spánková medicína, klinická psychologie. Základní lůžkový fond – 55 psychiatrických lůžek na 3 odděleních: pro úzkostné poruchy, afektivní poruchy, psychotické poruchy – je doplněn lůžky na Oddělení spánkové medicíny, která slouží ke specializovaným polysomnografickým vyšetřením.

Ve spolupráci se skupinou experimentální neurobiologie v NUDZ, která je vybavena moderními laboratořemi a špičkovým vybavením, dokážeme realizovat i preklinická hodnocení na poli psychofarmakologie. Laboratoře jsou vybaveny výzkumnými přístroji pro buněčnou a molekulární biologii, biochemii, neuropsychologický a farmakologický výzkum a behaviorální studie.

V rámci klinického smluvního výzkumu dokážeme navrhnout a realizovat „studie na klíč“ dle požadavků zadavatele. Jsme schopni vypracovat design a metodiku klinických a preklinických hodnocení.

V rámci smluvního výzkumu dokážeme realizovat „studie na klíč“ dle požadavků zadavatele. Nabízíme služby v oblasti klinického a preklinického hodnocení, disponujeme specializovanými laboratorními i vyšetřovacími technikami, nabízíme lékařské psychiatrické, neuropsychologické a neurologické služby. Jsme schopni vypracovat design a metodiku klinických a preklinických hodnocení.

Klinické studie

(clinical trials)

Referenční seznam aktuálně prováděných klinických studií

  • An observational study on the effect of the long-term treatment with Trazodone once-a-day (TzOAD) on the therapeutic response, functional impairment and qualify of life of patients with Major Depressive Disorder (MDD).
  • A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pimavanserin as Adjunctive Treatment for the Negative Symptoms of Schizophrenia (Advance-2).
  • A randomised, double-blind, parallel-group, active controlled study evaluating the efficacy of vortioxetine versus desvenlafaxine in adult patients suffering from major depressive disorder with partial response to SSRI treatment.
  • The Safety and Efficacy of Psilocybin in Patients with Treatment-Resistant Depression.

Preklinický výzkum

Zaměřujeme se především na spolupráci s technologickými firmami, výrobci diagnostického vybavení a menšími farmaceutickými společnostmi, nedisponujícími dostatkem vlastními výzkumnými kapacitami nebo nabízíme specifické testy.

Nabízíme design studií, jejich provedení, realizaci, případně i pomoc s publikování a průmyslově-právní ochranou výsledků

Disponujeme širokou paletou výzkumného a laboratorního vybavení

Další smluvní výzkum

(Industry-Sponzored Research)

V rámci smluvního výzkumu dokážeme realizovat „studie na klíč“ dle požadavků zadavatele. Nabízíme služby v oblasti klinického a preklinického hodnocení, disponujeme specializovanými laboratorními i vyšetřovacími technikami, nabízíme lékařské psychiatrické, neuropsychologické a neurologické služby. Jsme schopni vypracovat design a metodiku klinických a preklinických hodnocení.

Diagnostické, terapeutické a laboratorní služby

MRI, hdEEG, QEEG, ERP, polysomnografické a aktigrafické záznamy, lumbální punkce

rTMS, tDCS

Imunohistochemické, biochemické, mikroskopické a molekulární biologické techniky

chov laboratorních zvířat, zavedené animální modely vč. GMO

Společné výzkumné projekty

Se subjekty aplikační sféry - hi-tech, biotech, farmaceutickými a IT společnostmi, ale i firmami z jiných odvětví připravujeme a realizujeme společné výzkumné projekty financované jak z národních - OPPIK, Trio a TAČR Trend, tak mezinárodních – Horizon 2020, Horizon Europe, programů.

Příklady: EssenceLine, EHservice, C2P Nexars, Vidia, Spectrasol, Mindpax, Elon Technologies

Komercializace výsledků

Strategie komercializace se soustředí na dvě formy:

  • u společných projektů má komercializaci na starosti komerční partner
  • u vlastních projektů: strategie zakládání tzv. nevlastních (zaměstnaneckých) spin-off spojené s licencováním.

Veřejný sektor

Spolupracujeme s univerzitami a jejich ústavy, fakultními a velkými nemocnicemi, ústavy Akademie věd, státními regulátory a vládními institucemi, ministerstvy i dalšími subjekty veřejné správy a samosprávy.

Máte zájem o technologie vyvíjené v Národním ústavu duševního zdraví?