Dokumenty ke stažení

Přehled užitečných dokumentů CTT NUDZ
pro ochranu duševního vlastnictví, řízení transferu technologií a komercializaci.

Příručka pro komercializaci výsledků VaV

V tomto dokumentu je zpracována metodika pro vytvoření systému komercializace výzkumu a vývoje ve výzkumných organizacích

Vznik a nakládání s průmyslovým vlastnictvím

Metaproces - "Vznik a nakládání s průmyslovým vlastnictvím"

Komunikační strategie CTT

Komunikační strategie je zpracována za účelem naplňování klíčové aktivity Marketing, komunikace a networking v komercializaci CTT NUDZ projektu CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NUDZ

Příběhy Středočeského kraje – Výzkum, vývoj, inovace

Prezentace NUDZ v inovačním ekosystému SČ kraje

Memorandum o spolupráci

Vzorové memorandum o spolupráci

Rámcová smlouva o spolupráci

Vzor rámcové smlouvy o společném vývoji

Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o farmaceutickém výzkumu

Máte zájem o technologie vyvíjené v Národním ústavu duševního zdraví?